dodano dnia: 24.07.2015r.


Nowa strona Urzędu Skarbowego w Obornikach (więcej...)

Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. (więcej...)dodano dnia: 14.04.2015r.

Prezentacja Ministerstwa Finansów - Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania. (więcej...)dodano dnia: 10.04.2015r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o licytacji, która odbędzie się dnia 28.04.2015 o godz. 11:00 (miejsce licytacji: Uścikowo - Spółdzielnia Kółek Rolniczych)
Licytacja: (więcej...)dodano dnia: 19.03.2015r.

Komunikat
z dnia 19.03.2015r. w sprawie składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. (więcej...)dodano dnia: 17.02.2015r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na Dzień Otwarty - "Sobota z PIT" w dniu 07 marca br. od godz. 9:00 do 13:00. więcej...

Komunikat
w sprawie dyżuru pracowników tutejszego Urzędu w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Rogoźno oraz Urzędu Gminy Ryczywół. więcej...dodano dnia: 23.12.2014r.

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do Urzędów Skarbowych (więcej...)
Więcej informacji na stronie portal podatkowy w zakładce Dla płatnikówdodano dnia: 03.12.2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki (więcej...)dodano dnia: 21.11.2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o licytacji, która odbędzie się dnia 27.11.2014 o godz. 10:30 (miejsce licytacji: Budziszewko 69A)
Licytacja: (więcej...)

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o licytacji, która odbędzie się dnia 27.11.2014 o godz. 12:30 (miejsce licytacji: Kiszewo 19, 64-607 Kiszewo)
Licytacja: (więcej...)

Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki (więcej...)dodano dnia: 19.11.2014r.

Komunikat
z dnia 19.11.2014r. w sprawie składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. (więcej...)

Wykaz składników majątku ruchomegododano dnia: 30.09.2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że w dniu 09.10.2014r. w godz. 10:00-13:00 w tut. Urzędzie w ramach obchodów "Dni Ubezpieczonego" eksperci ZUS będą udzielać informacji i zapoznawać zainteresowanych z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu usług elektronicznych. więcej...dodano dnia: 06.08.2014r.

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju ruszyła kolejna, letnia edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.

Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

Kampania przypomina, że biorąc paragon:

 • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
 • mamy możliwość porównania cen,
 • wspieramy uczciwą konkurencję,
 • mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
 • zmniejszamy szarą strefę,
 • dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.

dodano dnia: 17.07.2014r.

Wniosek o wydanie zaświadzcenia więcej...dodano dnia: 15.07.2014r.

UWAGA! Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
Komunikat Ministerstwa Finansów ostrzegający przed próbami wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
  1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
  2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Więcej informacji na stronie MFdodano dnia: 11.07.2014r.

Komunikat
dotyczący zakończenia wypłat zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań za 2013r. więcej...dodano dnia: 28.04.2014r.

Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C więcej...dodano dnia: 17.04.2014r.

Komunikat
dotyczący zeznań podatkowych za 2013 rok. więcej...dodano dnia: 31.03.2014r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 9 kwietnia br. (środa) od godz. 11:00 do 17:00. więcej...dodano dnia: 26.03.2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach informuje, że w dniu 5 kwietnia br. odbędzie się w urzędach skarbowych "Dzień Otwarty" w godzinach 9.00-13.00.
Natomiast w ostatnim tygodniu kwietnia (28, 29, i 30 kwietnia br.) we wszystkich urzędach skarbowych zaplanowano wydłużone godziny pracy do godziny 18.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach informuje, że w Sali Obsługi Klienta utworzono stanowisko z dostępem do Internetu w celu złożenia zeznania drogą elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia dochodu za 2013 r.dodano dnia: 18.03.2014r.

Wyniki Konkusru
"Najdłuższy Paragon Przedszkolaków" więcej...dodano dnia: 12.03.2014r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na Dzień Otwarty - "Sobota z PIT" w dniu 22 marca br. od godz. 9:00 do 13:00. więcej...dodano dnia: 20.02.2014r.

Konkurs
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach zaprasza przedszkolaków powiatu obornickiego do wzięcia udziału w konkursie "Najdłuższy Paragon Przedszkolaków." więcej...dodano dnia: 10.02.2014r.

Urząd Skarbowy w Obornikach prowadzi w czasie ferii zimowych akcję "Nie bądź jeleń, weź paragon". Jej celem jest nadzorowanie ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych i przypominanie o obowiązku wydawania paragonów. W tym celu w Urzędzie utworzony został punkt informacyjny. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 061 29 75 453.

Kliencie weź paragon:

 • ułatwisz sobie złożenie reklamacji,
 • wspierasz uczciwą konkurencję,
 • masz możliwość porównania cen i kontroli transakcji,
 • masz pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek trafi do budżetu państwa, masz prawo żądać paragonu niezależnie od miejsca zakupu

dodano dnia: 22.01.2014r.

Komunikat
w sprawie dyżuru pracowników tutejszego Urzędu w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Rogoźno oraz Urzędu Gminy Ryczywół. więcej...dodano dnia: 03.01.2014r.

Kaucja gwarancyjna ochroni "wrażliwych odbiorców". (więcej...)

Mechanizm "odwrotnego obciążenia" (więcej...)dodano dnia: 31.12.2013r.

Nowe zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (więcej...)dodano dnia: 20.12.2013r.

Informacja dot. zaliczek na podatek dochodowy (więcej...)

Informacja dot. formy opodatkowania (więcej...)dodano dnia: 09.12.2013r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na spotkanie organizowane w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 10:00, dotyczące zmian w podatkach VAT i PIT wchodzących w życie od stycznia 2014r. (więcej...)

Komunikat
w sprawie informacji o terminach dokonywania zwrotów nadpłat. (więcej...)dodano dnia: 14.11.2013r.

Komunikat
w sprawie usprawnienia przebiegu zbliżającej się akcji rozliczania zeznań rocznych za 2013 rok więcej...dodano dnia: 22.07.2013r.

Od 1 lipca br. administracja skarbowa rozpoczęła kolejną, letnią akcję pt. "Weź paragon". Celem akcji są szeroko pojęte działania prewencyjne, jak również podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego, zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak również w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowania postaw społecznych. Główne przekazy akcji informacyjno-edukacyjnej mają na celu podkreślenie, że biorąc paragon:
 • zapewniasz sobie prawo reklamacji,
 • wspierasz uczciwą konkurencję,
 • ułatwiasz sobie porównanie cen,
 • zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany,
 • zmniejszasz szarą strefę

dodano dnia: 10.07.2013r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. (więcej...)dodano dnia: 07.06.2013r.

Komunikat dla podatników VAT (więcej...)dodano dnia: 27.02.2013r.

Komunikat w sprawie zaproszenia na szkolenie organizowane w dniu 06 marca 2013r. o godz. 10:00 (więcej...)dodano dnia: 29.01.2013r.

Od 14 stycznia br. administracja skarbowa rozpoczęła kolejną, zimową akcję pt. "Weź paragon". Celem akcji są szeroko pojęte działania prewencyjne, jak również podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego, zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak również w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowania postaw społecznych. Akcja "Weź paragon" wzorem lat ubiegłych ma wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów oraz sprzedawców podczas dokonywanych przez nich transakcji.
dodano dnia: 23.01.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (więcej...)dodano dnia: 15.01.2013r.

Limity podatkowe na rok 2013 (więcej...)dodano dnia: 11.01.2013r.

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości przesyłania Pit-11 drogą elektroniczną oraz indywidualnego rozliczania się podatników przez Internet. (więcej...)

List otwarty Ministra Andrzeja Parafianowicza (więcej...)dodano dnia: 13.12.2012r.

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) (więcej...)(rozmiar pliku: 2,3 MB)

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (więcej...)(rozmiar pliku: 1,5 MB)
dodano dnia: 06.12.2012r.

Komunikat
w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Skarbowego (więcej...)dodano dnia: 24.10.2012r.

Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dotyczący wydarzenia "Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce". (więcej...)dodano dnia: 12.06.2012r.

"Weź paragon" - akcja ogólnokrajowa (więcej...)dodano dnia: 14.02.2012r.

Nowe zasady rejestracji podatników (więcej...)
dodano dnia: 02.02.2012r.

Komunikat
Ogłoszenie o podpisaniu umowy na usługi pocztowe (więcej...)
dodano dnia: 23.09.2011r.

Najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 przy generowaniu wniosków o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej. (więcej...)
dodano dnia: 01.08.2011r.

Komunikat
informujący o migracji danych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. (więcej...)
dodano dnia: 16.03.2011r.

Ministerstwo Finansów w ramach projektu e-Deklaracje udostępniło Państwu trzy filmy instruktażowe dotyczące rozliczenia podatku dochodowego za pośrednictwem internetu. Filmy można pobrać z linków umieszczonych poniżej (Do obejrzenia filmów potrzebny jest program, który odtwarza pliki z rozszerzeniem *.flv np. FLV Player 2.0 build 25. (Link do programu...)

Wstęp do E-Deklaracji. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 4,48 MB)

Wypełnianie deklaracji PIT przez formularz interaktywny. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 11,00 MB)

Obsługa Aplikacji Desktop. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 5,56 MB)
dodano dnia: 15.04.2010r.

Karty informacyjne adresowane do Podatników objętych KPDP na 2010r. (więcej...)
dodano dnia: 12.03.2010r.

Wyniki konkursu plastycznego "Logo Urzędu Skarbowego w Obornikach" (więcej...)

Prace nagrodzone (więcej...)
dodano dnia: 29.12.2009r.

Komunikat
w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Skarbowego w Obornikach. (więcej...)
dodano dnia: 10.07.2009r.

Zobowiązania podatkowe zagranicznej osoby w sprawie VAT w przypadku sprzedaży towarów na rynku w Republice Słowackiej. (więcej...)
dodano dnia: 31.03.2009r.

Od 31.03.2009r. zmiany dla przedsiębiorców w zakresie procedury rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez tzw. "Jedno Okienko" (więcej...)

Rejestracja działalności gospodarczej - obowiązki wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego (więcej...)
dodano dnia: 09.10.2008r.

Zmiany w zakresie stosowania przez podatników kas rejestrujących (więcej...)
Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej (więcej...)