Urząd Skarbowy w Obornikach


dodano dnia: 18.07.2014r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o licytacji, która odbędzie się dnia 25.07.2014 o godz. 11:00 (miejsce licytacji: ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki)
Licytacja: (więcej...)(rozmiar pliku: 4,5 MB)

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o drugiej licytacji, która odbędzie się dnia 25.07.2014 o godz. 11:00 (miejsce licytacji: ul. Rynek 4, 64-600 Oborniki)
Licytacja: (więcej...)dodano dnia: 17.07.2014r.

Wniosek o wydanie zaświadzcenia więcej...dodano dnia: 15.07.2014r.

UWAGA! Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
Komunikat Ministerstwa Finansów ostrzegający przed próbami wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
  1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
  2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Więcej informacji na stronie MFdodano dnia: 11.07.2014r.

Komunikat
dotyczący zakończenia wypłat zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań za 2013r. więcej...dodano dnia: 28.04.2014r.

Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C więcej...dodano dnia: 17.04.2014r.

Komunikat
dotyczący zeznań podatkowych za 2013 rok. więcej...dodano dnia: 31.03.2014r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 9 kwietnia br. (środa) od godz. 11:00 do 17:00. więcej...dodano dnia: 26.03.2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach informuje, że w dniu 5 kwietnia br. odbędzie się w urzędach skarbowych "Dzień Otwarty" w godzinach 9.00-13.00.
Natomiast w ostatnim tygodniu kwietnia (28, 29, i 30 kwietnia br.) we wszystkich urzędach skarbowych zaplanowano wydłużone godziny pracy do godziny 18.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach informuje, że w Sali Obsługi Klienta utworzono stanowisko z dostępem do Internetu w celu złożenia zeznania drogą elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia dochodu za 2013 r.dodano dnia: 18.03.2014r.

Wyniki Konkusru
"Najdłuższy Paragon Przedszkolaków" więcej...dodano dnia: 12.03.2014r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na Dzień Otwarty - "Sobota z PIT" w dniu 22 marca br. od godz. 9:00 do 13:00. więcej...dodano dnia: 20.02.2014r.

Konkurs
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach zaprasza przedszkolaków powiatu obornickiego do wzięcia udziału w konkursie "Najdłuższy Paragon Przedszkolaków." więcej...dodano dnia: 10.02.2014r.

Urząd Skarbowy w Obornikach prowadzi w czasie ferii zimowych akcję "Nie bądź jeleń, weź paragon". Jej celem jest nadzorowanie ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych i przypominanie o obowiązku wydawania paragonów. W tym celu w Urzędzie utworzony został punkt informacyjny. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 061 29 75 453.

Kliencie weź paragon:

 • ułatwisz sobie złożenie reklamacji,
 • wspierasz uczciwą konkurencję,
 • masz możliwość porównania cen i kontroli transakcji,
 • masz pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek trafi do budżetu państwa, masz prawo żądać paragonu niezależnie od miejsca zakupu

dodano dnia: 22.01.2014r.

Komunikat
w sprawie dyżuru pracowników tutejszego Urzędu w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Rogoźno oraz Urzędu Gminy Ryczywół. więcej...dodano dnia: 03.01.2014r.

Kaucja gwarancyjna ochroni "wrażliwych odbiorców". (więcej...)

Mechanizm "odwrotnego obciążenia" (więcej...)dodano dnia: 31.12.2013r.

Nowe zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (więcej...)dodano dnia: 20.12.2013r.

Informacja dot. zaliczek na podatek dochodowy (więcej...)

Informacja dot. formy opodatkowania (więcej...)dodano dnia: 09.12.2013r.

Komunikat
w sprawie zaproszenia na spotkanie organizowane w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 10:00, dotyczące zmian w podatkach VAT i PIT wchodzących w życie od stycznia 2014r. (więcej...)

Komunikat
w sprawie informacji o terminach dokonywania zwrotów nadpłat. (więcej...)dodano dnia: 14.11.2013r.

Komunikat
w sprawie usprawnienia przebiegu zbliżającej się akcji rozliczania zeznań rocznych za 2013 rok więcej...dodano dnia: 22.07.2013r.

Od 1 lipca br. administracja skarbowa rozpoczęła kolejną, letnią akcję pt. "Weź paragon". Celem akcji są szeroko pojęte działania prewencyjne, jak również podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego, zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak również w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowania postaw społecznych. Główne przekazy akcji informacyjno-edukacyjnej mają na celu podkreślenie, że biorąc paragon:
 • zapewniasz sobie prawo reklamacji,
 • wspierasz uczciwą konkurencję,
 • ułatwiasz sobie porównanie cen,
 • zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany,
 • zmniejszasz szarą strefę

dodano dnia: 10.07.2013r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. (więcej...)dodano dnia: 07.06.2013r.

Komunikat dla podatników VAT (więcej...)dodano dnia: 27.02.2013r.

Komunikat w sprawie zaproszenia na szkolenie organizowane w dniu 06 marca 2013r. o godz. 10:00 (więcej...)dodano dnia: 29.01.2013r.

Od 14 stycznia br. administracja skarbowa rozpoczęła kolejną, zimową akcję pt. "Weź paragon". Celem akcji są szeroko pojęte działania prewencyjne, jak również podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego, zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak również w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowania postaw społecznych. Akcja "Weź paragon" wzorem lat ubiegłych ma wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów oraz sprzedawców podczas dokonywanych przez nich transakcji.
dodano dnia: 23.01.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (więcej...)dodano dnia: 15.01.2013r.

Limity podatkowe na rok 2013 (więcej...)dodano dnia: 11.01.2013r.

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości przesyłania Pit-11 drogą elektroniczną oraz indywidualnego rozliczania się podatników przez Internet. (więcej...)

List otwarty Ministra Andrzeja Parafianowicza (więcej...)dodano dnia: 13.12.2012r.

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) (więcej...)(rozmiar pliku: 2,3 MB)

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (więcej...)(rozmiar pliku: 1,5 MB)
dodano dnia: 06.12.2012r.

Komunikat
w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Skarbowego (więcej...)dodano dnia: 24.10.2012r.

Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dotyczący wydarzenia "Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce". (więcej...)dodano dnia: 12.06.2012r.

"Weź paragon" - akcja ogólnokrajowa (więcej...)dodano dnia: 14.02.2012r.

Nowe zasady rejestracji podatników (więcej...)
dodano dnia: 02.02.2012r.

Komunikat
Ogłoszenie o podpisaniu umowy na usługi pocztowe (więcej...)
dodano dnia: 23.09.2011r.

Najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 przy generowaniu wniosków o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej. (więcej...)
dodano dnia: 01.08.2011r.

Komunikat
informujący o migracji danych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. (więcej...)
dodano dnia: 16.03.2011r.

Ministerstwo Finansów w ramach projektu e-Deklaracje udostępniło Państwu trzy filmy instruktażowe dotyczące rozliczenia podatku dochodowego za pośrednictwem internetu. Filmy można pobrać z linków umieszczonych poniżej (Do obejrzenia filmów potrzebny jest program, który odtwarza pliki z rozszerzeniem *.flv np. FLV Player 2.0 build 25. (Link do programu...)

Wstęp do E-Deklaracji. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 4,48 MB)

Wypełnianie deklaracji PIT przez formularz interaktywny. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 11,00 MB)

Obsługa Aplikacji Desktop. (pobierz film...) (rozmiar pliku: 5,56 MB)
dodano dnia: 15.04.2010r.

Karty informacyjne adresowane do Podatników objętych KPDP na 2010r. (więcej...)
dodano dnia: 12.03.2010r.

Wyniki konkursu plastycznego "Logo Urzędu Skarbowego w Obornikach" (więcej...)

Prace nagrodzone (więcej...)
dodano dnia: 29.12.2009r.

Komunikat
w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Skarbowego w Obornikach. (więcej...)
dodano dnia: 10.07.2009r.

Zobowiązania podatkowe zagranicznej osoby w sprawie VAT w przypadku sprzedaży towarów na rynku w Republice Słowackiej. (więcej...)
dodano dnia: 31.03.2009r.

Od 31.03.2009r. zmiany dla przedsiębiorców w zakresie procedury rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez tzw. "Jedno Okienko" (więcej...)

Rejestracja działalności gospodarczej - obowiązki wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego (więcej...)
dodano dnia: 09.10.2008r.

Zmiany w zakresie stosowania przez podatników kas rejestrujących (więcej...)
Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej (więcej...)